Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Nabídka také nedělních bohoslužeb pořádaných pro děti.

Bílinská 110/3, Ústí nad Labem-centrum
Brzy otevírá (v 08:00)