Consymea spol. s r.o.

Provádíme měření elektrických a neelektrických veličin. Dodáváme systémy pro řízení technologických procesů, rozpoznávání značek (RZ), vjezdové a parkovací systémy. Jsme integrátor National Instruments. Vizuální inspekce, rozpoznani, vizualizace.

Hlavní 304, Prštice